Logo One Planet
Exterieur museumgebouw
Exterieur museumgebouw

About Museon-Omniversum

Museon-Omniversum motiveert haar bezoekers een actieve houding als wereldburger aan te nemen. Door te inspireren en te enthousiasmeren onze planeet met respect te behandelen en te verbeteren. Wij delen het avontuur van de zoektocht naar oplossingen om van de wereld een betere plek te maken.

Vanuit onze fascinatie en liefde voor de aarde zetten we onze programmering, kennis en netwerk in om grote mondiale uitdagingen op de agenda te zetten en om voor zo veel mogelijk mensen concrete handelingsperspectieven te bieden. Hierbij gaan we uit van de gedachte dat alles met elkaar verbonden is: We are One Planet!

Met ‘One Planet’ als thema gaan we samen met publiek, scholen, overheid en bedrijfsleven aan de slag om een duurzamere toekomst te realiseren. Dit doen we door te inspireren, van elkaar te leren en samen te werken. We roepen iedereen op om zich aan te sluiten bij de One Planet filosofie van Museon-Omniversum en mee te helpen om onze prachtige planeet en alles wat erop leeft te beschermen.

We laten in ons museum en grootbeeldfilmtheater zien hoe mooi en bijzonder onze planeet is: We verwonderen ons over onze prachtige aarde en de onderlinge verbondenheid van alles. Mede vanuit de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties duiden we de uitdagingen die we samen hebben. Ook zijn we een platform voor allerlei spannende innovaties en initiatieven die worden ontwikkeld als handelingsperspectief voor een betere toekomst.

De 17 werelddoelen

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, om van de wereld een betere plek te maken in 2030, vormen de basis. Deze werelddoelen - de Sustainable Development Goals (SDG’s) - zijn ons raamwerk om te verhalen over onder meer klimaatbestendigheid en energietransitie. Van omgaan met water tot economische mogelijkheden voor iedereen. Van het verminderen van ongelijkheid tot bescherming van het leven in de ecosystemen. En van voedselzekerheid tot het veerkrachtig en toekomstbestendig maken van steden.

Van uitdagingen naar oplossingen

Met deze 17 doelen toont Museon-Omniversum een perspectief voor de nabije toekomst. De verhalen zijn gericht op de urgentie en actualiteit van de genoemde thema’s. Zij tonen de uitdagingen én de oplossingen. De verhalen laten zien voor welke mondiale uitdaging onze samenleving staat. Op een aansprekende, inspirerende en uitdagende manier.Organisatie Museon-Omniversum


Managementteam Museon-Omniversum

Museon-Omniversum bestaat uit de afdelingen Directie, Educatie/Programmering/Collectie, Publiekszaken, Financiën/ICT, Facilitair/Producties en Marketing/Communicatie/Sales. Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de commercieel directeur en de hoofden van de afdelingen. Dit team is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Museon-Omniversum heeft 95 (part time) medewerkers in vaste of tijdelijke dienst.

Beleidsplan en jaarverslag Museon-Omniversum

Elke 4 jaar brengt Museon-Omniversum een beleidsplan uit, waarin het zijn plannen formuleert en aangeeft hoe het deze wil realiseren. In een jaarverslag rapporteert Museon-Omniversum over de werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar. Ook de financiële jaarcijfers vind je hierin terug. Beide documenten kun je in de rechterkolom als pdf downloaden.