Logo One Planet

Educatie in Museon-Omniversum

Dé inspirerende leeromgeving voor je klas

Primair Onderwijs

Dé inspirerende leerplek voor leerlingen uit alle groepen van het primair onderwijs.


Voortgezet Onderwijs

Maak van je leerlingen echte wereldburgers! 

Schoolreizen

Combineer een tentoonstellingsbezoek of museumles met een film in het grootbeeldtheater. Gegarandeerd een leerzame en vermakelijke dag uit!

  Op zoek naar een inspirerende museumles, workshop of grootbeeldfilm? Een combinatie hiervan, educatieve tour of schoolreis? Museon-Omniversum heeft een uitgebreid educatief aanbod voor je leerlingen. Voor het primair én voortgezet onderwijs. En voor alle niveaus en leerlagen. Een bezoek aan Museon-Omniversum inspireert, zet je aan het denken en brengt je in beweging. Wat je ook gaat doen of zien, je beleeft een onvergetelijke ervaring!

  Kenmerken van een bezoek

  Interdisciplinaire aanpak

  Onze programmamanagers ontwikkelen zowel tentoonstellingsconcepten als de daaraan gekoppelde lesprogramma’s. Hiermee is een optimale kennisoverdracht en hoge kwaliteit van educatie gegarandeerd. De specialisten van Museon-Omniversum hanteren een interdisciplinaire aanpak bij het ontwikkelen van nieuwe educatieve producten en stimuleren ‘ontdekken en zelf doen’.

  Vraaggericht

  Museon-Omniversum werkt vraaggericht. Ontwikkelingen in het onderwijs, de leerplannen, de kerndoelen en wensen uit het onderwijs zijn mede bepalend voor de programmering. Marktonderzoeken, klankbordgroepen, museumlesevaluaties en intensieve persoonlijke contacten met het onderwijs leveren inzichten op over de specifieke behoeften van de diverse doelgroepen.

  Altijd actueel

  Reagerend op de snelle ontwikkelingen in de samenleving en de wetenschap, actualiseert Museon-Omniversum de programmering en presentaties voortdurend. In speciale themazalen ontvangen we klassen uit het primair en voortgezet onderwijs voor onze museumlessen over belangrijke, actuele thema's.