Logo One Planet
Social Handprint 2023
Social Handprint 2023

Onze impactwaarde in 2023 is bijna € 38 miljoen!

26 april 2024 | De MAEX van Museon-Omniversum

Persbericht
Den Haag, 25 april 2024

Onze impactwaarde in 2023 is bijna € 38 miljoen!

En daar zijn wij trots op! Museon-Omniversum zet zich in voor een wereld waarin iedereen zich kan én wil inzetten voor een leefbare planeet. Als onderdeel van onze missie brengen wij jaarlijks onze Social Handprint uit, een rapportage die de sociaal-maatschappelijke impact die wij realiseren helder in kaart brengt.

2023: Focus op gezondheid, welzijn, onderwijs, energie en duurzaamheid
In 2023 scoorden we het hoogst op SDG3: Goede gezondheid en welzijn, SDG4: Kwaliteitsonderwijs, SDG7: Betaalbare en duurzame energie, en SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen. De indicatie impactwaarde bedraagt € 37.947.000 en dat is wel vier keer meer dan onze omzet (incl. donaties en subsidies). De impactwaarde is het totale bedrag dat belanghebbenden tezamen besparen of in regulier economische termen bereid zouden zijn te betalen voor dergelijke diensten en effecten. In ons geval betekent het dat we elke euro die we mogen ontvangen met een factor vier vergroten/omzetten naar sociaal-maatschappelijke meerwaarde. Bekijk het hele rapport voor de detailwaarderingen.


Resultaten 2022 en 2023
Elk jaar opnieuw meten we de impact die we op elke SDG maken. Zo houden we onszelf accountable op duurzaam ondernemerschap. In vergelijking met 2022 realiseerden we in 2023 een iets lager totaalbedrag aan impactwaarde: 38 miljoen t.o.v. 45 miljoen. Hier liggen meerdere verklaringen aan ten grondslag, die duidelijk maken dat het niet een-op-een met elkaar te vergelijken is.

  1. De wegingen veranderen elk jaar en de meetmethode MAEX is doorontwikkeld tot de Social Handprint, zoals hij nu is. Het bedrijf staat niet meer als sociaal initiatief gedefinieerd, maar als NGO met maatschappelijke functie en er is een splitsing tussen eigen bedrijfsvoering (bv. gebruik groene energie) en aanbod (bezoekersaantallen).
  2. Museon-Omniversum programmeert thematisch, waardoor de impact op de verschillende SDG’s per jaar wisselt. In 2022 focusten we op het thema Zeeën en Oceanen, in 2023 op het thema Stad van de Toekomst en in 2024 op Eén met de Natuur.
  3. De impact is lager, maar we hadden meer bezoekers in 2023. Dat is te verklaren doordat de bezoekersaantallen in 2023 anders zijn toegewezen aan de SDG’s in de meetmethode.


Inzicht in waar we impact op hebben
De Social Handprint is meer dan een financiële meting; het geeft ons inzicht in waar en hoe we impact willen maken, zowel naar de organisatie als naar publiek toe. Met deze meting kunnen we sturing geven aan de meerwaarde die we creëren voor de maatschappij. We zetten onze missie en doelstellingen om naar meetbare waarden. Onderzoeken op welke punten we onze bedrijfsvoering en aanbod nog beter in de markt kunnen zetten. We verbinden met bestaande en potentiële partners (waardehouders) om ook hun waarde te vergroten en voeren het gesprek met medewerkers over waar we meer focus op willen hebben en waar we al veel beter op weg zijn dan we dachten.


Meer informatie: